Kočioni diskovi

Standard

Standard DFA

Karakteristike

Dizajniran kao zamena OE dela, uz poboljsanje performanse kočenja.
Minimalno habanje diska čak i pri agresivnoj eksploataciji.
Može da se kombinuje sa OE delovima.
Najbolje performanse daje u kombinaciji sa Galfer kočionim pločicama.

Sport

Sport DFT

Karakteristike

Diskovi sa specifično usmerenim žljebovima, koji prilikom trenja omogućavaju odvođenje nečistoće sa diska.
Imaju osam žljebova po strani diska. Žljebovi su narezani pod uglom od 70 stepeni tako da pružaju maksimalno ukanjanje nečistoća sa kočione površine.
Termički su tretirani u atmosferi ozona što umanjuje mogućnost krivljenja diska. Na diskovima je naveden smer okretanja. Adekvatnom montažom disk se može koristiti pri agresivnijoj vožnji.
Može se koristiti u svim uslovima eksploatacije uz omogućavanje žešće vožnje.
Sa Galferovim sportskim pločicama dobijaju se najbolje performanse.

Racing

Racing DFS

Karakteristike

Diskovi sa specifično urezanim žljebovima i radijalno izbušenim rupama omogućavaju čišćenje kočionog sistema.
Termički su tretirani u atmosferi ozona što umanjuje mogućnost krivljenja diska  
Sa Galferovim sportskim pločicama dobijaju se najbolje performanse.
Imaju osam žljebova po strani diska. Žljebovi su narezani pod uglom od 70 stapeni tako da pružaju maksimalno ukanjanje nečistoća sa kočione površine.
Na diskovima je naveden smer okretanja.
Adekvatnom montažom disk se može koristiti pri agresivnijoj vožnji.

X-treme

DFX

Karakteristike

Dvodelni disk sa centralnim zvonom od legure aluminijuma 7075 ofarbane u crveno.
Imaju deset žljebova po strani diska.
Žljebovi su narezani pod uglom od 70 stapeni tako da pružaju maksimalno ukanjanje nečistoća sa kočione površine.
Termički su tretirani u atmosferi ozona što umanjuje mogućnost krivljenja diska.
Na diskovima je naveden smer okretanja. Adekvatnom montažom disk se može koristiti pri agresivnijoj vožnji.
Može se koristiti u svim uslovima eksploatacije uz omogućavanje žešće vožnje.
Dobro hlađenje kojem doprinosi aluminijumsko zvono diska omogućava bolje kočione performanse.
Sa Galferovim trkačkim pločicama dobijaju se najbolje performanse.